Torsdagens lunch med en god vän ledde till att jag äntligen tar tag i mitt skrivande igen. Jag har skrivit lite för egen del men mina fyra bloggar har legat för fäfot under senaste året. Nu är det dags att starta en skrivvana som dels ger avtryck på bloggarna, dels leder till den bok jag ska skriva.

Enligt konceptet med låga (del)mål som underlättar att man faktiskt kommer igång så har jag i nuläget följande mål:

  • Jag ska skriva fem dagar per vecka.
  • En skrivdag ska resultera i minst 200 ord.

Det finns inga uttalade kvalitetskrav, mitt mål är att komma igång med skrivandet. Givetvis kommer bara det jag anser värt att dela med andra att visas upp. Resten behålls för internt bruk.

Förutom målet ovan som gäller själva skrivandet har jag satt upp mål för mina bloggar. Jag vill publicera minst en post i veckan i varje blogg. Det kan vara ett citat eller bild som leder till egna funderingar, ett tips om något läs- och tänkvärt jag hittat eller en egen text om något som jag anser värt att dela med omvärlden.

Jag har fyra aktiva bloggar. Mer personliga bloggar finns på svenska (denna) och på engelska. Mitt företag GRS mentor finns både på svenska och engelska.

Dessutom har jag några äldre bloggar som ska fasas ut. Det innehåll som jag bedömer värt att spara kommer att flyttas till någon av de fyra ovan. Resten av det gamla innnehållet kastas, det finns för mig inget egenvärde i att spara gammalt innehåll.