Category: Mensa

Vice ordförande Mensa Sverige

Igår var det årsmöte för Mensa Sverige med bland annat val till styrelsen. Walter Kotlar valdes automatiskt till vice ordförande (han var enda kandidaten) och jag valdes som suppleant till styrelsen.

Idag formades den nya styrelsen. Eftersom den tidigare ordföranden avgick i samband med årsmötet igår blev Walter Kotlar som vice ordförande automatiskt ny ordförande för ett år framåt. Jag valdes av styrelsen till ny vice ordförande för två år.

Från början ställde jag upp som kandidat till posten som vice ordförande och därmed sedan bli ordförande. Det ändrade jag till att istället kandidera som suppleant till styrelsen för att den vägen ha möjlighet att bli vice ordförande.

Mensa årsmöte 2013

Jag ställde upp som en av två kandidater i valet till ordförande i Mensa Sverige. Det blev förlust, Henrik Lundin (sittande ordförande) valdes till ordförande för två år.

Uppdatering: Henrik Lundin avgick i oktober 2013 efter en turbulent tid som ordförande. Han efterträddes av vice ordföranden Padi Matseke som i sin tur avgick i maj 2014.

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑