Var glad, min själ, åt vad du har;
nu har du hundra sommarda’r
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
så har du nittionio kvar;
och någon blir den största.

Ge noga akt på var du står,
imorgon blir med ens igår;
det går så fort att vandra.
Betänk att vad du får
är hundra sommardar per år;
imorgon är den andra.
(av Cajenn)