Tag: Skrivande

Den där boken jag ska skriva

Under en längre tid har jag velat skriva en bok. Flera personer har sagt till mig att jag borde skriva om det jag vet och kan. Haken är att det jag har skrivit hittills är enbart för mitt egen nöje och inget att dela med andra. Nu sker en förändring – till det bättre. Jag har fått en partner i skrivandet, vi har för avsikt att skapa boken tillsammans. Vi arbetar i samma bransch, att hjälpa människor förändras och utvecklas, och vi arbetar på vår egen förändring och utveckling.

Det finns ingen fastställd tidplan men vi är inställda på att hålla tempot uppe. Eftersom vi är i början av vårt bokprojekt handlar det just nu mer om att bolla ämnen och idéer än att faktiskt skriva. Bokens förord ser i nuläget ut så här:

Boken är skriven med en mycket liten målgrupp – oss själva. Samtidigt vet vi att boken är relevant för många fler. När vi nu delar boken med andra är målsättningen att boken ska ge både inspiration och aha-upplevelser. Vi ser gärna att boken leder till eftertanke. Framför allt vill vi inspirera och motivera dig som läsare att ta tag i de förändringar som du vill göra.

Boken bygger på vår egen personliga och andliga utveckling kompletterad med erfarenhet från arbete med klienter. Det är en ibland vindlande resa mellan olika ämnen och problem och glädjeämnen. Vi har gjort vårt bästa för att undvika pekpinnar och plattityder. Där det är relevant har vi med tips och verktyg så att du som läsare har möjlighet att få direkt praktisk nytta av boken.

Utkast och idéer till boken kommer att hamna i mina bloggar. Det innebär denna bloggen såväl som Bengt’s Notes (engelska), GRS Mentor (engelska), GRS Mentor (svenska) och The Mental Leap (engelska).

Dags att skriva

Torsdagens lunch med en god vän ledde till att jag äntligen tar tag i mitt skrivande igen. Jag har skrivit lite för egen del men mina fyra bloggar har legat för fäfot under senaste året. Nu är det dags att starta en skrivvana som dels ger avtryck på bloggarna, dels leder till den bok jag ska skriva.

Enligt konceptet med låga (del)mål som underlättar att man faktiskt kommer igång så har jag i nuläget följande mål:

  • Jag ska skriva fem dagar per vecka.
  • En skrivdag ska resultera i minst 200 ord.

Det finns inga uttalade kvalitetskrav, mitt mål är att komma igång med skrivandet. Givetvis kommer bara det jag anser värt att dela med andra att visas upp. Resten behålls för internt bruk.

Förutom målet ovan som gäller själva skrivandet har jag satt upp mål för mina bloggar. Jag vill publicera minst en post i veckan i varje blogg. Det kan vara ett citat eller bild som leder till egna funderingar, ett tips om något läs- och tänkvärt jag hittat eller en egen text om något som jag anser värt att dela med omvärlden.

Jag har fyra aktiva bloggar. Mer personliga bloggar finns på svenska (denna) och på engelska. Mitt företag GRS mentor finns både på svenska och engelska.

Dessutom har jag några äldre bloggar som ska fasas ut. Det innehåll som jag bedömer värt att spara kommer att flyttas till någon av de fyra ovan. Resten av det gamla innnehållet kastas, det finns för mig inget egenvärde i att spara gammalt innehåll.

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑