Idag var annonsen om mors begravningsceremoni i Helsingborgs Dagblad. Annonsen innehöll en text som mor lämnat efter sig just för sin egen annons.

Gråt inte vid min grav, jag finns inte där.
Jag finns i solens spegelblänk på Sundet.
Jag finns i vindens lek över blommande ängar.
Och när ni i tidig morgon väcks av fåglars kvitter är det min röst ni hör.
så gråt inte vid min grav, jag finns inte där.

Originaltexten tror jag är den här: Gråt ej vid min grav.