Jag har kommit fram till tre nya nyckelord för min egen del. Frid, enkelhet, glädje. (Peace, simplicity, joy.) Det är mitt fokus framöver och det jag vill leva efter. Där har jag en ny personlig strategi med fokus på mitt eget liv.

Mina tre nya nyckelord innebär ett skifte från att göra till att vara och även ett skifte från det yttre till det inre. Båda skiftena känns viktiga för mig. Givetvis kommer mitt varande att påverka mitt görande. Skillnaden ligger i vad jag sätter först. Min egen måttstock förändras.