Sinnesro

Jag tycker om bönen om sinnesro, en enkel påminnelse om det viktiga i att veta vad man kan förändra och vad man får acceptera.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑