Page 3 of 3

En hemsida om förändring

Jag hade fyra hemsidor som tillsammans utgjorde kärnan i min närvaro på internet. Två är på engelska, de andra två är på svenska. En i varje språk är för mitt företag, de två andra är mina personliga hemsidor. Det fanns en överlappning i ämnen mellan mina företagssidor och mina personliga sidor. Ibland hade jag (skapade jag) problem med var en viss post skulle hamna.

I oktober 2013 dök det upp ett nytt projekt. Det resulterade i nya hemsidan (ml länk). Förutom att projektet är spännande i sig själv så löser det mitt problem med överlappande ämnen. I fortsättningen hamnar förändring och relaterade ämnen på (ml länk). Jag kommer med tiden att flytta dit gamla poster inom relevanta ämnesområden.

Framöver har jag fem “kärnhemsidor”:
The Mental Leap (engelska) är om förändring och relaterade ämnen.

GRS Mentor (engelska) och GRS Mentor (svenska) är om mitt företag där jag arbetar med förändring i olika former.

Bengt’s Notes (engelska) och Bengt Wendel (svenska) är mina personliga hemsidor.

Utöver dessa hemsidor på mina egna domäner så finns jag även på en del sociala media. Läs mer på profiler och hemsidor.

Konstmässa i Åstorp

Idag var jag på Kulturhuset Björnen i Åstorp för ett arrangemang anordnat av Scanian Art Group. Det var en intressant mix av utställning och verkstad eftersom flera konstnärer arbetade i lokalen. Där var två målare, två keramiker och en silversmed som arbetade på plats.

Gråt ej vid min grav

Idag fick jag kort från kyrkogårdsförvaltningen om att mors aska var gravsatt i minneslunden. Tryckt i kortet fanns originalet (tror jag) av den dikt som mor modifierade för annonsen:

Gråt ej vid min grav,
Jag finns ej där
jag finns i solens spegelblänk på havet
Jag finns i vindens lek över sädesfälten
jag finns i höstens stilla regn
Jag finns i vintergatans stjärnehär
Och när du i tidig morgon
väcks av fågelkvitter
är det min röst du hör
Så gråt ej vid min grav
Vi skall ses igen.

Texten bygger på en engelsk dikt av Mary Elizabeth Frye som jag tycker mycket om: Do not stand at my grave and weep.

Dags att skriva

Torsdagens lunch med en god vän ledde till att jag äntligen tar tag i mitt skrivande igen. Jag har skrivit lite för egen del men mina fyra bloggar har legat för fäfot under senaste året. Nu är det dags att starta en skrivvana som dels ger avtryck på bloggarna, dels leder till den bok jag ska skriva.

Enligt konceptet med låga (del)mål som underlättar att man faktiskt kommer igång så har jag i nuläget följande mål:

  • Jag ska skriva fem dagar per vecka.
  • En skrivdag ska resultera i minst 200 ord.

Det finns inga uttalade kvalitetskrav, mitt mål är att komma igång med skrivandet. Givetvis kommer bara det jag anser värt att dela med andra att visas upp. Resten behålls för internt bruk.

Förutom målet ovan som gäller själva skrivandet har jag satt upp mål för mina bloggar. Jag vill publicera minst en post i veckan i varje blogg. Det kan vara ett citat eller bild som leder till egna funderingar, ett tips om något läs- och tänkvärt jag hittat eller en egen text om något som jag anser värt att dela med omvärlden.

Jag har fyra aktiva bloggar. Mer personliga bloggar finns på svenska (denna) och på engelska. Mitt företag GRS mentor finns både på svenska och engelska.

Dessutom har jag några äldre bloggar som ska fasas ut. Det innehåll som jag bedömer värt att spara kommer att flyttas till någon av de fyra ovan. Resten av det gamla innnehållet kastas, det finns för mig inget egenvärde i att spara gammalt innehåll.

Begravningsannons

Idag var annonsen om mors begravningsceremoni i Helsingborgs Dagblad. Annonsen innehöll en text som mor lämnat efter sig just för sin egen annons.

Gråt inte vid min grav, jag finns inte där.
Jag finns i solens spegelblänk på Sundet.
Jag finns i vindens lek över blommande ängar.
Och när ni i tidig morgon väcks av fåglars kvitter är det min röst ni hör.
så gråt inte vid min grav, jag finns inte där.

Originaltexten tror jag är den här: Gråt ej vid min grav.

Mensa årsmöte 2013

Jag ställde upp som en av två kandidater i valet till ordförande i Mensa Sverige. Det blev förlust, Henrik Lundin (sittande ordförande) valdes till ordförande för två år.

Uppdatering: Henrik Lundin avgick i oktober 2013 efter en turbulent tid som ordförande. Han efterträddes av vice ordföranden Padi Matseke som i sin tur avgick i maj 2014.

Naturligt ledarskap

Igår deltog jag i en häftig aktivitet hos Bolinder Ledarskap. Naturligt ledarskap är träning i ledarskap med hjälp av hästar. Det är en mycket effektiv metod för att synliggöra behovet av ett tydligt ledarskap. För att få hästen att göra det man vill krävs tydlighet och mål. Det samma gäller för ledarskap i andra sammanhang. Hästen ger dig omedelbar och tydlig feedback på om ditt ledarskap fungerar, människor är ofta inte lika ärliga.

Övningarna ägde rum inne i ridhuset. Första övningen var att vi satt vid ena kortsidan och fem hästar släpptes lösa i ridhuset. Vår uppgift var att välja ut en häst och följa den mer noggrant för att se dess karaktär och beteende i flocken. Vi skulle även välja ut vilken häst vi trodde var flockens ledare.

Sedan minglade vi med hästarna. Deras beteende förändrades, från deras synpunkt ingick vi i flocken och relationerna förändrades.

Nästa övning var att leda en häst runt en bana. Det låter enkelt att hålla i grimskaftet och gå men en häst på 4-500 kilo kräver tydlighet i ledarskapet. Ledarskap handlar om förtroende och kommunikation.

Sedan var det en övning där en red barbacka på hästen och en annan ledde häst och ryttare runt banan. Nu gällde det att vara tydlig i vem som var ledaren. Den som satt på hästen skulle följa med och lita på den som ledde hästen.

Efter fika var det dags för en hinderbana. Vi skulle leda hästen runt hinderbanan. Här handlade det om tydliga mål för att ta sig förbi hindren, samarbete och tydlighet i ledarskapet.

Bolinder Natulrigt ledarskap

Bilden visar när vi förbereder oss inför sista övningen. Hästen har inget grimskaft, är lös och kan alltså gå som den vill. Vi skulle utan att röra vid hästen gemensamt få hästen att gå med oss runt banan och avsluta med att stå på presenningen. Feedbacken var omedelbar, vi var otydliga i början och då stod hästen helt stilla. När vi alla var tydliga gick rundan riktigt bra, vi gick tillsammans runt hela banan och i mål.

Det var en mycket bra aktivitet med smakprover på hur man kan öva naturligt ledarskap med hjälp av hästar. Jag hade höga förväntningar, de överträffades.

Denna typ av utbildning i ledarskap borde integreras i den mer standardmässiga ledarutbildning som många bedriver. Hästarna är tydliga och ärliga i sin feedback. Det kombinerat med övningar med tydligt mål och syfte är mycket givande.

Originalet till denna post finns på min företagssida GRS mentor.

Utanför komfortzonen

Idag tar jag ett steg utanför min komfortzon och ställer upp som kandidat till ordförande i Mensa Sverige. Valet sker 31/5, då får jag se hur långt det bär. Oavsett valresultatet så blir det en intressant resa för min egen del.

Newer posts »

© 2023

Theme by Anders NorenUp ↑