Utanför komfortzonen

Idag tar jag ett steg utanför min komfortzon och ställer upp som kandidat till ordförande i Mensa Sverige. Valet sker 31/5, då får jag se hur långt det bär. Oavsett valresultatet så blir det en intressant resa för min egen del.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑